Een veilige leefomgeving

De Nederlandse veehouderij staat op het hoogste niveau in de wereld als het gaat om dierenwelzijn. Dieren krijgen voldoende ruimte, voedsel en drinkwater. Computers regelen nauwkeurig het klimaat in de stal, waarbij het technische werkproces optimaal is afgestemd op de levensfases van de dieren. Toch veroorzaakt dezelfde techniek, of liever gezegd het falen hiervan, jaarlijks nog duizenden zieke of dode dieren. Veehouders, installateurs en verzekeraars hebben de handen ineen geslagen.

Onze missie:
“Geen enkel dier mag dood door falende staltechniek”